spot_img

Ketentuan Fidyah

Jangan lupakan untuk menunaikan kewajiban yang belum terbayarkan, semisal hutang puasa tahun lalu yang belum diqadha atau dibayarkan fidyahnya. Kabar baiknya, Rajab termasuk bulan haram,...

Cara Membayar Kafarat

Jenis Kafarat dan Cara Membayarnya Secara bahasa, kaffârah (Arab)—sebagian kita mengenalnya dengan istilah kifârah atau kifarat—berasal dari kata kafran yang berarti ‘menutupi’. Maksud ‘menutupi’ di...

Ketentuan Zakat Fitrah

TUNAIKAN ZAKAT FITRAH Zakat fithri adalah sedekah yang wajib untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji. 1) Orang Yang Berhak Menerima Zakat...

Syarat Harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

1) MILIK PENUH (Secara Individu) Yaitu harta tersebut adalah milik di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas...

Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi dikenal dengan istilah zakah rawatib al-muwazhaffin (zakat gaji pegawai) atau zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta)....

SUDAHKAH ANDA SEDEKAH HARI INI?

"Sedekah rahasia (tersembunyi) itu memadamkan amarah Ilahi"
(HR Thabrani dan Ibnu Asakir)
Nanti Saja
close-link